Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці»

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я населення Дніпропетровської міської ради

Громадська організація «АРМЕД»

  

запрошують до участі у роботі науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

В УКРАЇНІ»

що відбудеться:

17 вересня 2019 року в м. Дніпро

 18 вересня 2019 року в м. Кривий Ріг

відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та наукових семінарів МОЗ та НАМН України, що заплановані до проведення у 2019 р. (Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 26.12.2018 р. № 708.)

 

17.09.2019, Культурно-діловий центр «Менора», вул. Шолом-Алейхема, 4/26, м. Дніпро.

18.09.2019, вул. Дишинського, 11,  Отель «Паркхаус», м. Кривий Ріг.

17.09.2019 з 8:00 до 09:00;

18.09.2019 з 8:00 до 10:00.

17-18.09.2019 о 8:00.

17.09.2019 о 9:00.

українська, російська, англійська.

Запрошуємо взяти участь у конференції лікарів-профпатологів, терапевтів, сімейних лікарів, алергологів, пульмонологів, фтизіатрів, кардіологів, ревматологів, дерматологів, ЛОР-лікарів, інфекціоністів, реабілітологів, фармакологів та усіх зацікавлених у проблемах професійних захворювань.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Стан та проблеми профпатологічної служби України.
 • Професійна патологія на сучасному етапі розвитку України: шляхи профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань та коморбідних станів.
 • Збереження професійного здоров’я працівників та мешканців промислового регіону – приоритетна задача медицини праці.
 • Актуальні питання гігієни праці, вплив виробничих факторів на здоров’я працюючих. Профілактика професійних захворювань.

ТАКОЖ БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ НАСТУПНІ ЗАХОДИ:

 • засідання Правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці»;
 • конкурс робіт молодих вчених (сесія стендових доповідей).

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 • вільний слухач (один день – 5 балів, два дні – 10 балів);
 • усна доповідь ( додатково 30 балів);
 • стендова доповідь (додатково 20 балів).

ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Тези подаються українською, російською чи англійською мовою, друкуються інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 12 пунктів. Заголовок набирається великими літерами; наступний абзац – прізвище, ім’я по батькові авторів; наступний абзац – назва організації, місто. Тези повинні містити розділи: вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки. Електронний варіант тез та скан-копії (друкований варіант із підписами авторів, візою керівника установи, печаткою та контактним телефоном автора) надсилати на адресу електронної пошти: v.rodionova@i.ua

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДЕЙ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • вік автора до 40 років
 • тези доповідей, оформлені згідно з вимогами;
 • постер формату А1 (вертикальний)

В РАМКАХ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ВИСТАВКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

ДОВІДКИ з питань участі у конференції, наукової програми конференції, вимог до матеріалів для публікацій, електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі можна одержати за телефонами:

 

Наукова програма конференції: професор Гашинова Катерина Юріївна,

тел. +38(050)590-83-07, e-mail: conferenceoccup@gmail.com

Публікація матеріалів конференції: доцент Дмитриченко Валерії Валеріївні,

тел. +38(050)571-73-22, e-mail: conferenceoccup@gmail.com 

Телефон для спонсорів конференції: Стадничук Гліб Миколайович,

тел. +38(067)247-66-76, e-mail: head@armed.org.ua

Реєстрація, розміщення у готелях: Громадська Марія Євгенівна,

+38(097)-367-98-76, e-mail:  armed@armed.org.ua