ОРГАНІЗАТОРИ

Дніпровський державний медичний університет

ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтеністів

Громадська організація АРМЕД

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Проблема міжмедикаментозної взаємодії у коморбідних хворих: у фокусі артеріальна гіпертензія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та коморбідною патологією: як покращити ефективність лікування? (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3, м. Дніпро).

3. Артеріальна гіпертензія та ішемія міокарда: взаємовідносини та мішень впливу (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

4. Неклапанна фібриляція передсердь та коморбідність: в фокусі цукровий діабет (доповідач – проф. І.Л. Височина, зав. кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ, м.Дніпро).

5. Артеріальна гіпертензія та гіпертензивна нефропатія: сучасний стан проблеми (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

6. НАЖХП: патерни факторів коморбідності та асоційованих захворювань в загальній клінічній практиці (доповідач – проф. О.Ю. Філіппова, кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

7. Захворювання щитоподібної залози, що необхідно знати лікарю загальної практики  (доповідач – проф. С.М. Черенько, ендокринний хірург, професор хірургії, Заслужений діяч науки та техніки України, м. Київ).

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close