ОРГАНІЗАТОРИ

Дніпровський державний медичний університет

ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтеністів

Громадська організація АРМЕД

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Проблема міжмедикаментозної взаємодії у коморбідних хворих: у фокусі артеріальна гіпертензія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та коморбідною патологією: як покращити ефективність лікування? (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3, м. Дніпро).

3. Артеріальна гіпертензія та ішемія міокарда: взаємовідносини та мішень впливу (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

4. Неклапанна фібриляція передсердь та коморбідність: в фокусі цукровий діабет (доповідач – проф. І.Л. Височина, зав. кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ, м.Дніпро).

5. Артеріальна гіпертензія та гіпертензивна нефропатія: сучасний стан проблеми (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

6. НАЖХП: патерни факторів коморбідності та асоційованих захворювань в загальній клінічній практиці (доповідач – проф. О.Ю. Філіппова, кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

7. Захворювання щитоподібної залози, що необхідно знати лікарю загальної практики  (доповідач – проф. С.М. Черенько, ендокринний хірург, професор хірургії, Заслужений діяч науки та техніки України, м. Київ).

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Хронічна хвороба нирок: сучасний погляд на нефропротекцію (доповідач – проф. Д.Д. Іванов, Заслужений лікар України, д.мед.н., завідуючий кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л.Шупіка, м. Київ)

2. Артеріальна гіпертензія та захворювання нирок: роль сартанів (доповідач – проф. О.В. Курята, д.мед.н., зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
3. Замісна ниркова терапія під час викликів сьогодення (доповідач – О.В. Галущак, експерт МОЗ за напрямком «Нефрологія», завідувач відділення діалізу ДОКЛМ, м. Дніпро).
4. Полікистоз нирок та кистозна хвороба: діагностика та лікування (доповідач – доц. Є.О. Фролова, к.мед.н., кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
5. Діабетична нефропатія: погляд на проблему (доповідач – проф. О.В. Курята, д.мед.н., зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
6. Набряковий синдром: діагностика та підходи до лікування (доповідач – доц. Є.О. Фролова, к.мед.н., кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Комбінована антигіпертензивна терапія в умовах сьогодення (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
2. Лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ІХС. Розбір клінічного випадку (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3, м. Дніпро).
3. Виявлення фібриляції передсердь як складова поліпшення профілактики тромбоемболічних ускладнень (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
4. Ішемічна хвороба серця в практиці сімейного лікаря. Розбір клінічного випадку (доповідач – проф. О.А. Коваль, кафедра внутрішньої медицини 3 ДДМУ, м. Дніпро).
5. Оптимальна антикоагулянтна терапія у пацієнтів з фібриляцією передсердь: коли власний клінічний досвід має значення? (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3, м. Дніпро).
6. Кардіологічні аспекти при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом (доповідач – проф. В.А. Потабашний, зав. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ, м. Дніпро).
7. Підходи до лікування артеріальної гіпертензії у хворих з метаболічними порушеннями (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
8. Чи завжди гіперурікемія потребує лікування? (доповідач – Т.К. Лисунець, завідуюча відділенням ревматології ДОКЛМ, головний позаштатний спеціаліст за напрямком «Ревматологія», м. Дніпро).

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close