ОРГАНІЗАТОРИ

Дніпровський державний медичний університет

ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтеністів

Громадська організація АРМЕД

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Сучасні аспекти замісної ниркової терапії (доповідач – О.В. Галущак, зав. відділенням замісної ниркової терапії ОКЛМ, експерт МОЗУ зі спеціальності «Нефрологія»)

2. Артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну хворобу нирок (доповідач: проф. О.В. Курята - ДДМУ, Дніпро). 

3. Ураження нирок у хворих на системний червоний вовчак (доповідач –     Т.К. Лисунець, зав. ревматологічним відділенням ДОКЛМ, експерт ОДА зі спеціальності «Ревматологія»)

4. Залізодефіцитна анемія як фактор ризику в кардіоренальному континуумі (доповідач: проф. О.В. Курята - ДДМУ, Дніпро).

5. Полікістоз  та кістозна хвороба нирок, що необхідно знати лікарю загальної практики (доповідач: доц. Є.О. Фролова - ДДМУ, Дніпро).

6. Основи діагностики та лікування сечокам’яної хвороби: рекомендації уролога лікарю загальної практики (доповідач: проф. В.П. Стусь - ДДМУ, Дніпро).

7. Гіперурикемія і захворювання нирок (доповідач – проф. С.В. Кушніренко – НУОЗ України, Київ)

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Поліморбідний пацієнт з неалкогольною жировою хворобою печінки. Основні критерії під час вибору гепатотропної терапії. (доповідач: проф. О.Ю. Філіппова - ДДМУ, Дніпро).

2. Коморбідний перебіг артеріальної гіпертензії та цукрового діабету - актуальне питання в загальній практиці (доповідач: проф. О.В. Курята - ДДМУ, Дніпро)

3. Як покращити прогноз життя у пацієнтів з фібриляцією передсердь та цукровим діабетом? Розгляд клінічного випадку. (доповідач: проф. О.О. Ханюков - ДДМУ, Дніпро).

4. Роль лікаря сімейної практики в профілактиці ішемічних інсультів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь (доповідач – проф. О.Ю. Курята – ДДМУ, Дніпро)

5. Лікування артеріальної гіпертензії при коморбідності: хронічна хвороба нирок та метаболічні розлади (доповідач – проф. В.А. Потабашний – ДДМУ, Дніпро)

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Підходи до лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з метаболічними порушеннями (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Overlap-синдром метаболічних порушень печінки і серцево-судинних захворювань: як допомогти пацієнту? (доповідач: проф. О.Ю. Філіппова - кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

3. Комбінована антигіпертензивна терапія як оптимальна опція вибору в умовах впливу стресу (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

4. Як покращити прихильність до лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією? (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3ДДМУ, м. Дніпро).

5. Рекомендації щодо моно-, подвійної та потрійної антитромбоцитарної терапії: що? коли? кому? (доповідач – к.мед.н. Н.М. Носенко – завідувач відділення функціональної діагностики ДУ НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України, м. Київ).

6. Артеріальна гіпертензія та нирки: в фокусі гіпертензивна нефропатія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

7. Сучасні уявлення про місце валсартану та його комбінацій у лікуванні серцево-судинних захворювань (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3ДДМУ, м. Дніпро).

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Підходи до антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь на підставі клінічного спостереження (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Пацієнт з артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією: вибір оптимального комбінованого лікування (доповідач – проф. О.О. Ханюков, зав. кафедри внутрішньої медицини 3 ДДМУ, м. Дніпро).

3. Функція ендотелію як терапевтична мішень в кардіоваскулярному континуумі (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

4. Вторинна екзокринна недостатність підшлункової залози: що робити та як лікувати (доповідач: проф. О.Ю. Філіппова - кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

5. Хронічна хвороба нирок: сучасні можливості ренопротекції (доповідач – д.мед.н. С.В. Кушніренко – доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО, м. Київ).

6. Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет 2 типу: в фокусі діабетична нефропатія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

Спонсорська доповідь компанії Servier

Пацієнт із стенокардією: з якими складнощами ми сьогодні стикаємося (доповідач – проф. М.Ю. Колесник, кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО ЗМАПО, м. Запоріжжя)*

*Лекція підготовлена за підтримки компанії Servier. Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

Спонсорська доповідь компанії Servier

Акценти ведення хворого з АГ в умовах невизначенності (доповідач – проф. Н.С. Михайловська, зав. кафедри загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ, м. Запоріжжя)*

*Лекція підготовлена за підтримки компанії Servier. Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку


ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Фібриляція передсердь та вік: роль антикоагулянтної терапії (доповідач – д.мед.н., проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Біль в спині запального генезу: підходи до діагностики та лікування (доповідач – Т.К. Лисунець, зав. ревматологічним відділенням ДОКЛМ, експерт ОДА зі спеціальності «Ревматологія», м. Дніпро)

3. Остеоартроз: можливості медикаментозної терапії (доповідач – д.мед.н., проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

4. Подагричний артрит: погляд на діагностику та лікування (доповідач – Т.К. Лисунець, зав. ревматологічним відділенням ДОКЛМ, експерт ОДА зі спеціальності «Ревматологія», м. Дніпро)

Спонсорські доповіді компанії Servier

1. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнтів літнього віку. Реалії клінічної практики та персоніфіковані клінічні рішення (доповідач – д.мед.н., проф. Д.А. Лашкул – в.о. зав. кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини ЗДМУ, м. Запоріжжя)*

*Лекція підготовлена за підтримки компанії Servier. Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

2. Що робити, коли потрібно працювати з пацієнтом дистанційно? Артеріальна гіпертензія (доповідач – д.мед.н., проф. І.М. Волошина – кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО ЗДМУ, м. Запоріжжя)*

*Лекція підготовлена за підтримки компанії Servier. Дана лекція не є підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного професійного розвитку

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Сучасні аспекти менеджменту болю: фокус на ефективність і безпеку (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)

2. Недиференційований артрит. Стратегія діагностики та лікування (доповідач – Т.К. Лисунець, з зав. відділенням ревматології КП «ДОКЛМ»ДОР, експерт за напрямком «Ревматологія», м. Дніпро).

3. Біль в спині: що необхідно знати сімейному лікарю (доповідач – В.І. Пашковський, зав. відділенням неврології №1 КП «ДОКЛМ»ДОР, експерт за напрямком «Неврологія», м. Дніпро).

4. Ревматологічні захворювання в умовах пандемії COVID-19 (доповідач – Т.К. Лисунець, з зав. відділенням ревматології КП «ДОКЛМ»ДОР, експерт за напрямком «Ревматологія», м. Дніпро).

5. Проблема медикаментозної взаємодії: в фокусі артеріальна гіпертензія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

6. Медикаментозні ураження печінки у коморбідних пацієнтів: зміни печінкових проб на тлі гепатогенної втоми (доповідач: проф. О.Ю. Філіппова – професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро). 

ВІДЕО СЕМІНАРУ

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНІЇ

1. Підходи до лікування артеріальної гіпертензії у хворих з метаболічними порушеннями  (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

2. Гіперурикемія: чи завжди це подагра? (доповідач: Т.К. Лисунець – експерт ДОЗ ДОВА за напрямком "Ревматологія", м. Дніпро).

3. Портрет пацієнта з метаболічними порушеннями: чи є універсальний підхід у їх веденні? (доповідач – проф. І.Л. Височина, зав. кафедри сімейної медицини ФПО, ДДМУ, м. Дніпро).

4. Чи завжди при цукровому діабеті діабетична нейропатія? (доповідач – В.І. Пашковський, експерт ДОЗ ДОВА за напрямком "Неврологія", м. Дніпро).

5. Судинна регуляція як мішень в стратегії лікування та профілактики серцево-судинних захворювань (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

6. Артеріальна гіпертензія та гіпотиреоз: підходи до антигіпертензивної терапії  (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

7. Стрес індуковані захворювання печінки та підшлункової залози (доповідач – проф. О.Ю. Філіппова, професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).

8. Проблема остеоартроза: підходи до діагностики та лікування  (доповідач: Т.К. Лисунець – експерт ДОЗ ДОВА за напрямком "Ревматологія", м. Дніпро).

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close